Napoleon

Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.