Mecelle

Kötülüklerin giderilmesi, menfaatlerin elde edilmesinden daha önde gelir.

Mecelle Kimdir?
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hukuk (medeni hukuk) kuralları kodeksidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılında şer'i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmıştır. Mecelle »

Siz, bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz?