Aeschylus

Aeschylus

Aeschylus

Aeschylus (Eshilos) (MÖ 525-MÖ 456) Antik Yunan oyun yazarıdır.