Ahmed Yesevî Sözleri

Ahmed Yesevî

Ahmed Yesevî Sözleri

Ahmet Yesevi ya da Ata Yesevi, Türk mutasavvıf ve şair.