Ahmed Yesevî

Ahmed Yesevî

Ahmed Yesevî

Ahmet Yesevi ya da Ata Yesevi, Türk mutasavvıf ve şair.