Anacharsis

Anacharsis

Anacharsis

Anacharsis, M.Ö. 6. yüzyılda Karadeniz'in kuzey kıyılarında vatanından Atina'ya seyahat eden İskit düşünürüdür ve açık sözlü, açık sözlü "barbar" olarak büyük bir izlenim bırakmıştır.