Cüneyd-i Bağdâdî

Cüneyd-i Bağdâdî

Cüneyd-i Bağdâdî

Cüneyd-i Bağdâdî (MS 830-MS 910), 9. yüzyılda yaşamış sufi ve filozof. Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. Ailesi aslen Nihâvendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Kavârirî nisbesiyle tanınmak­taydı.