Dede Efendi

Dede Efendi

Dede Efendi

Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi (1778-1846), Türk hânende, neyzen ve bestekâr. Babası geçimini hamam işletmeciliğiyle sağladığı için kendisine "Hammâmîzâde" denmiştir. Ancak günümüzde "Dede Efendi" diye anılır.