Ebu Yusuf

Ebu Yusuf

Ebu Yusuf

Ebu Yusuf Yakub İbn-i İbrahim-i Ensâri Hanefî fıkıh ve hadis bilgini. Kûfe şehrinde doğan Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin öğrencilerindendir.