Ebulfez Elçibey

Ebulfez Elçibey

Ebulfez Elçibey

Ebulfez Elçibey, Azerbaycanlı siyasetçi, Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı.