Edwin Nemoto

Edwin Nemoto

Edwin Nemoto

Nemoto, George Washington Üniversitesi'nden hayvanat bahçesinde lisans ve Rutgers Üniversitesi'nden fizyoloji, biyokimya ve radyasyon fiziği alanlarında doktorasını aldı.