Firdevsî

Firdevsî

Firdevsî

Firdevsî (940-1020), Samanîler ve Gazneliler dönemleri İran edebiyatının önde gelen Fars şair. Eski İran tarihine büyük ilgi duyan Firdevsî Pehlevi dilinde yazılmış eserleri okuyabilmek için Zerdüşt rahiplerden veya babasından Pehlevice öğrendi.