Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin

Johann Christian Friedrich Hölderlin Alman lirik şair. Friedrich Hölderlin klasik çağın ve romantizmin en önemli temsilcilerindendir.