Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer (1343-1400), İngiltere'nin ve İngilizce edebiyatın ilk büyük şairi.