Gottfried Leibniz

Gottfried Leibniz

Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Alman matematikçi ve filozoftur. Matematik tarihi ve felsefe tarihinde önemli bir yer tutar.