Hamza bin Abdulmuttalib

Hamza bin Abdulmuttalib

Hamza bin Abdulmuttalib

Hamza bin Abdulmuttalîb, Muhammed'in amcası ve ilk Müslümanlardandır. Künyesi, Ebu Umare ve Ebu Ya'la olup, lakâbı "Esedullah", yani Allah'ın Aslanı'dır. Aynı zamanda Muhammed'in süt kardeşidir.