Hazreti İsa

Hazreti İsa

Hazreti İsa

İsa (MÖ 4 – MS 30-33), Hristiyanlığın kurucusu ve merkezindeki kişidir. Birçok Hristiyan mezhebi tarafından Tanrı'nın Oğlu addedilir. Hristiyanlara göre İsa beklenen Mesih'tir.