Hazreti Süleyman

Hazreti Süleyman

Hazreti Süleyman

Süleyman, Kral Davut ile Batşeba'nın oğlu ve İsrail Krallığı'nın üçüncü kralı. Kudüs kentindeki büyük tapınağı inşa etmiştir. Kuran'da nebi olarak zikredilir. Hıristiyan inancında yasa koyucu ve kral olarak saygı görür.