Henry Longfellow

Henry Longfellow

Henry Longfellow

Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), Amerikalı şair. Yazarlığa ilk kez Amerikan İngilizcesine tercüme ettiği Dante'nin "İlahi Komedya" adlı eseri ile başlamış ve Fireside Poets adlı edebiyat akımını benimseyen şairlere katılarak bu akımın beşinci üyesi ...