Herbert Henry Asquith

Herbert Henry Asquith

Herbert Henry Asquith

Herbert Henry Asquith (1852-1928) 1908-1916 arasında başbakanlık yapmış liberal devlet adamı. I. Dünya Savaşı'nın ilk iki yılında ülkeyi yönetmiş ve Lordlar Kamarası'nın yetkilerini kısıtlayan Parlamento Yasası'nın kabul edilmesini sağlamıştır.