Hazreti Hüseyin

Hazreti Hüseyin

Hazreti Hüseyin

Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib ‎, İslâm peygamberi Muhammed'in torunudur. Dördüncü Hâlife olan Ali bin Ebu Talib'in oğludur. Annesi, Muhammed’in kızı Fatıma Zehra’dır.