İbrahim Şinâsî

İbrahim Şinâsî

İbrahim Şinâsî

İbrahim Şinasi (5 Ağustos 1826-13 Eylül 1871), Türk gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı. Türk toplumunda Tanzimat’ın ilanı ile başlayan batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarındandır.