İzzet Molla Sözleri

İzzet Molla

İzzet Molla Sözleri

Keçecizade İzzet Molla, 18. ve 19. yüzyılın dîvan şairlerinden olup divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son temsilcilerindendir. Asıl adı Mehmet Izzet olup, aslen Konyalı bir aileye mensuptur.