Jean Calvin

Jean Calvin

Jean Calvin

Jean Calvin, (10 Temmuz 1509, Noyon, Fransa-27 Mayıs 1564, Cenevre, İsviçre) Fransız din reformcusu. 16. yüzyılda Avrupa'da gelişen Reform hareketinin en önemli önderlerinden olan John Calvin, Kalvinizm mezhebinin kurucusudur. Ayrıca, Presbiteryenlik üzerinde derin izler bırakmıştır.