Johann Herder Sözleri

Johann Herder

Johann Herder Sözleri

Johann Gottfried von Herder, Alman filozof, dinbilimci, şair ve edebiyatçı. Alman romantizmi dönemi ve özellikle de Fırtına ve Coşku ekolünde değerlendiriliyor.