Joseph de Maistre

Joseph de Maistre

Joseph de Maistre

Joseph de Maistre (1753-1821). Fransız, düşünür. Katolik ve monarşi yanlısı görüşleri doğrultusunda Aydınlanma felsefesine ve Fransız Devrimi’ne karşı çıkmıştır.