Mahmut Yesari

Mahmut Yesari

Mahmut Yesari

Mahmud Yesari (5 Mayıs 1895-16 Ağustos 1945) yirminci yüzyıl romancısı ve piyes yazarı. 1895'te İstanbul'da doğdu.