Mansur bin Ammar

Mansur bin Ammar

Mansur bin Ammar

Şeyh Mansur bin Ammar Kaddesallahuül aziz meşayihin hukemasından ve bu taifenin Sadat ve ulemasından idi. Horasan ve Irak'ta meşhur idi.