Mansur bin Ammar Sözleri

Mansur bin Ammar

Mansur bin Ammar Sözleri

Şeyh Mansur bin Ammar Kaddesallahuül aziz meşayihin hukemasından ve bu taifenin Sadat ve ulemasından idi. Horasan ve Irak'ta meşhur idi.