Marquis de Condorcet

Marquis de Condorcet

Marquis de Condorcet

Marquis de Condorcet, Aydınlanmanın ünlü düşünürü. İnsanın yetkinleşebileceğine ve insanlığın sonsuzca ilerleyebileceğine inanan Condorcet, ilerlemeye duyduğu bu inancı, İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerine Tarihi bir Tablo Taslağı adlı eserinde dile ...