Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy (16 Temmuz 1821 - 3 Aralık 1910), 19. yüzyılın ikinci yarısında New England'da yeni bir dini hareket olan Christian Science'ın kurucusudur.