Mâtürîdî

Mâtürîdî

Mâtürîdî

Mâtürîdî ya da tam adıyla Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî (MS 853, Semerkant, Özbekistan-MS 944, Semerkant, Özbekistan), Hanefi mezhebinden olanların itikad imamı, İslam alimi. Kurucusu olduğu kabul edilen i'tikadî mezhep "Matûridilik" olarak anılır.