Mis‘ar b. Kidâm

Mis‘ar b. Kidâm

Mis‘ar b. Kidâm

Ebû Seleme Mis‘ar b. Kidâm b. Zuheyr el-Hilâlî el-Âmirî (ö. 155/772) Hadis hâfızı. Tebeu’t-tâbiîn neslindendir. Irak bölgesinin muhaddis ve âlimlerinden olması sebebiyle “şeyhü’l-Irâk”, başının büyüklüğü dolayısıyla “Revâsî” (Ruâsî), gözüne perde indiği için “Ahvel” diye anılmıştır.