Muallim Naci

Muallim Naci

Muallim Naci

Muallim Naci (1850-1893), Türk yazar, şair, öğretmen, eleştirmen. Aruz veznini Türkçeye kusursuzca uygulamak için çalışmış bir Tanzimat dönemi şairidir. Eski ile bağları koparmadan yenileşmeyi savunmuş; edebiyat tarihinde “eski şiir”in temsilcisi sayılmıştır.