Napoleon Sözleri

Napoleon

Napoleon Sözleri

Napolyon Bonapart (1769-1821), Fransız asker, devlet adamı. Birinci Napolyon olarak 1804'den 1814'e kadar Fransa İmparatoru.