Nâsır-ı Hüsrev

Nâsır-ı Hüsrev

Nâsır-ı Hüsrev

Nâsır Hüsrev (1004, Qabodiyon, Tacikistan-1088, Yamgan İlçesi), tam adı Ebu Muîn Nâsır b. Hüsrev b. Hâris el-Kubâdiyânî el-Mervezî, İsmailî şair, filozof, seyyah.