Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i Mısrî (1618-1694), 17. yüzyıl Halvetiye tarikatının Niyâziyye veya Mısriyye kolunun kurucusu, büyük bir sûfî ve tasavvuf edebiyatı ustası şair.