Oğuz Han

Oğuz Han

Oğuz Han

Oğuz Kağan ya da Oğuz Han , Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası. Uğuz Han, Uz Han veya Oğur (Ogur, Ugur) Han olarak da bilinir. Annesi Ay Kağan,babası Kara Han'dır. Oğuz Kağan Destanı'nın baş kahramanıdır ve destanda Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilmiştir.