Ömer Hayyam Sözleri

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam Sözleri

Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam veya Ömer Hayyam İranlı şâir, filozof, matematikçi ve astronom. Hayyam, Nişabur doğumludur.