Osman Gazi

Osman Gazi

Osman Gazi

I. Osman veya Osman Gazi veya Osman Bey ya da Osman Han mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar.