Rensis Likert

Rensis Likert

Rensis Likert

Rensis Likert, öncelikle insanların tutumlarını ölçmek için kişilerin ilgi sorularına yanıt vermesine olanak tanıyan psikometrik ölçek olan 5 puanlı Likert ölçeğini geliştirmesi ile tanınan bir Amerikan sosyal psikologuydu.