Said Nursî

Said Nursî

Said Nursî

Said Nursî, Bediüzzaman Said Nursî ya da nüfus kaydında geçen hâliyle Said Okur, İslam alimi, düşünürü ve tefsir yazarı. Risale-i Nur kitaplarının yazarı ve Nur Cemaati'nin kurucu lideridir.