Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Yusuf bin Eyyub, Mısır ve Suriye sultanı, Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdar.