Shudraka Sözleri

Shudraka

Shudraka Sözleri

MS IV. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Şudraka, bir Hint kral ve oyun yazarıydı. Kshatriya sınıfındadır.