Sofokles Sözleri

Sofokles

Sofokles Sözleri

Sofokles (-MÖ 406), Antik Yunan'ın Eshilos ve Evripides ile beraber 3 büyük tragedya yazarlarından biridir.