Sophie Arnould

Sophie Arnould

Sophie Arnould

Sophie Arnould (13 Şubat 1740, Paris - 18 Ekim 1802, Paris) Fransız bir opera sopranosuydu.