Thomas Hobbes

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (5 Nisan 1588-4 Aralık 1679), İngiliz felsefecisidir. 1651 tarihli Leviathan adlı çalışması, batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve baş ucu eseri olmuştur.