Thomas Huxley

Thomas Huxley

Thomas Huxley

Thomas Henry Huxley (1825-1895), İngiliz biyolog. Darwin'in evrim kuramının en önemli savunucularından, felsefede agnostisizm kavramını ilk kez ortaya atan İngiliz biyoloji bilgini.