Tirmizî

Tirmizî

Tirmizî

Tirmizî (MS 824, Tirmiz-MS 892, Tirmiz), 9. yüzyılda yaşamış Fars hadis bilgini. Kütüb-i Sitte denilen muteber altı hadis kitabından el-Câmiu's Sahîh'in yazarıdır.