Zemahşerî

Zemahşerî

Zemahşerî

Zemahşerî (1070, Harezm-1143, Gürgan, İran), 10. yüzyılda yaşamış Fars asıllı İslam bilgini. Tefsir, kelâm, fıkıh, lügât ve belâgat gibi birçok İslam'i bilim alanında araştırmalar yapmış ve çeşitli eserler vermiş filozof ve İslâm âlimi.